У НВК проводиться робота щодо забезпечення соціальної підтримки дітей-сиріт, дітей із малозабезпечених, багатодітних сімей та інших учнів із соціально незахищених категорій. Відповідно до закону України «Про охорону дитинства», Програми соціального захисту дитинства розроблені заходи щодо захисту прав і законних інтересів, забезпечення фізичного, інтелектуального, культурного розвитку учнів.

 

Складено соціальні паспорти класів і повний банк даних про дітей пільгових категорій.

 

У гімназії забезпечена соціальна підтримка дітей-сиріт та дітей під опікою. У 2016-2017н.р на обліку гімназії навчаються 2(дві) сироти та 1 (одна) дитина під опікою. Учні пільгових категорій мають змогу безкоштовно відвідувати цирк, театри, отримують адресну допомогу від органів місцевого самоврядування, забезпечені безкоштовним харчуванням. Діти учасників АТО забезпечені безкоштовним харчуванням у групі подовженого дня.  Кожного року діти-сироти та дитина під опікою отримують безкоштовно путівки до оздоровчих таборів.

 

Соціально-психологічна служба гімназії організовує роботу  у напрямках: дослідження готовності дитини до навчання, формування культури здоров’я, соціометричні дослідження, робота з обдарованими учнями, дослідження готовності дитини до навчання, психолого-педагогічний супровід старшокласників, соціально-психологічна адаптація дітей. Створена і працює система психолого-педагогічних консультацій батьків з приводу виховання дітей.

Соціальний педагог -  Якубовська  Вікторія  Олександрівна


 


Основні напрями соціально-педагогічної діяльності:

 •  Створення соціальних умов, що компенсують неблагополучний досвід соціалізації і несприятливі умови життя дітей і їх сімей;
 • забезпечення діагностики, корекції та консультування з соціально-педагогічної проблематики для дітей і сімей групи ризику;
 • соціально-педагогічна профілактика та реабілітація дезадаптованих і соціально депривовані дітей і підлітків;
 • робота з дітьми-інвалідами;
 • робота з обдарованими дітьми;
 • консультування і спеціалізована допомога у професійному визначенні;
 • культурно-просвітницька робота серед дітей з пропаганди і роз'яснення здорового способу життя;
 • здійснення системи превентивних заходів, попередження та усунення прямих і непрямих десоциализирующих впливів соціуму;
 • попередження соціальної та педагогічної захищеності дітей;
 • соціально-педагогічне дослідження з метою виявлення соціальних та особистісних проблем дітей різного віку, робота в класах педагогічної корекції;
 • попередження негативного ставлення дорослих до дітей, допомога у вирішенні виниклих конфліктів між вчителями та учнями, батьками і дітьми.