Результатом участі педколективу НВК № 12 у науково – дослідницькій та експериментальній діяльності є інноваційна європейськи орієнтована система організації навчального процесу.

пріоритетним  напрямком  Нової  української  школи  згідно  Законів  України  "Про  освіту", "Про  загальну  середню  освіту" є створення  та  реалізація  індивідуальної  освітньої  траекторії  для  кожного  здобувача  освіти.

НВК № 12   має  багатий  досвід  роботи  в  цьому  напрямку. Впровадження  авторської  системи  побудови  особистісної  освітньої  траекторії  кожного  учня  розпочато  у  2009 році, з 2015  наш  заклад  увійшов  до  Всеукраїнського  експерименту  МОН  України  "Теоретико-методологічні  засади  моделювання  розвитку  авторських  шкіл".

У початковій школі всього 11 класів. У 8  з них діти навчаються за науково – педагогічним проектом «Інтелект України». З 1-го класу англійська мова вивчається поглиблено з розподілом класу на 3 підгрупи. Безпосередньо у гімназії 5 – 11  класи навчаються за семестрово -блочно - заліковою системою, складовими якої є:

1. здвоєнні уроки – блоки по 40 хвилин;

2. додаткові індивідуальні заняття за рахунок 5  зекономлених хвилин від кожного уроку (ДІЗи);

3. у допрофільних та профільних класах запроваджена лекційно-семінарська система навчання; у допрофільних та профільних класах навчальний матеріал вивчається блоками, наприкінці кожного блоку проводяться заліки;

4. використовується інноваційна форма вивчення програмного матеріалу - «занурення у предмет», тобто вивчення дисциплін не протягом року, а за тетраместрами;

5. використання рейтингових карт з 5 по 11  класи з усіх предметів із зазначенням плану контролю вивчення кожної теми;

6. 100-бальна система оцінювання у 8 – 11 класах;

7. у 10 – 11 класах з 2013 року введено мультипрофільну систему навчання, головною метою якої є створення кожним учнем особистої траєкторії навчання і у відповідності з якою складається індивідуальний навчальний план кожної дитини.

Учні за власним бажанням обирають 4 предмети для вивчення на профільному рівні з наступного переліку:

- українська мова та література – 10 годин на тиждень;

- англійська мова – 5 годин на тиждень;

- історія – 7 годин на тиждень;

- математика – 9 годин на тиждень;

- фізика – 6 годин на тиждень;

- біологія – 5 годин на тиждень;

- хімія – 5 годин на тиждень;

- географія – 5 годин на тиждень.

  • 2015 року поглиблене вивчення української та англійської мов забезпечене кожному учневі.

Таким чином, до індивідуального навчального плану учня входять 4 обраних ним профільних предмета і решта предметів, які він вивчає на рівні стандарту.

Мультипрофільна система повністю відповідає Концепції нової української школи, презентованій Міністром освіти і науки України Лілією Гриневич у серпні 2016 року, і дозволяє суттєво розвантажити старшокласників і одночасно забезпечити високий рівень компетентності з профільних предметів. Результативність мультипрофільної системи підтверджується Зовнішнім Незалежним Оцінюванням.

Одним із пріоритетних напрямків діяльності педколективу є робота з обдарованими учнями. В гімназії протягом 10 (десяти) років працює наукове товариство учнів «Первоцвіт», під науковим керівництвом доктора фізико-математичних наук, заслуженого діяча науки України, професора ДНУ Білозьорова В. Є. Учні, члени НТУ, створюють індивідуальні, групові, колективні проекти, курсові роботи, дослідницькі роботи з різних предметів за власним вибором.

Щороку у квітні - травні члени НТУ публічно захищають свої науково – дослідницькі проекти та курсові роботи. Важливим аспектом роботи з обдарованими учнями є підготовка дітей до участі у Всеукраїнських предметних олімпіадах всіх рівнів та Малій академії наук.

Учні гімназії з 1-го класу беруть активну участь у Міжнародних та Всеукраїнських конкурсах «Кенгуру», «Левеня», «Колосок», «Соняшник», «Грінвіч». Перевірка знань з математики у конкурсі «Кенгуру» засвідчила, що рівень знань учнів НВК № 12 перевищує середній рівень в Україні.

У гімназії № 12 розроблено програму розвитку навчального закладу до 2024 року.

При плануванні діяльності НВК використана така інноваційна технологія управлінської діяльності, як цільове проектування, а саме на основі програми розвитку, діагностики вчителів, учнів, батьків, їх потреб, педагогічним колективом створений річний проект НВК № 12.

Проект відповідає вимогам закону України «Про загальну середню освіту», програмі розвитку НВК, темам експериментальної роботи.

У закладі введена інноваційна система управління. Вона втілює колегіальний підхід до аналізу важливих показників та вирішення проблем і ґрунтується на основі принципів демократичного громадянства в освіті. 

Модель управління гімназією забезпечує дотримання прав і свобод усіх учасників навчально-виховного процесу. У НВК розроблена система тренінгів для аналізу навчально-виховного процесу, його кількісних та якісних показників та створення шляхів подальшого розвитку закладу.

В управлінні НВК широко використовуються інформаційні технології. Маємо бази даних:

- моніторинг рівня досліджень учнів з базових дисциплін;

- моніторинг педагогічної майстерності вчителів;

- моніторинг психолого-педагогічного клімату в гімназії.

У НВК існує система внутрішкільного контролю та управління. Діагностично-аналітична діяльність спланована у перспективному та річному планах роботи навчального закладу.

Діагностично-аналітична діяльність поєднує всі основні види контролю: фронтальний, тематичний, класно-узагальнюючий, персональний, оперативний, управлінський моніторинг, що дозволяє адміністрації оперативно отримувати об’єктивну інформацію про стан навчально-виховного процесу в гімназії.

Двічі на рік адміністрація проводить моніторинг рівня навчальних досягнень учнів.

Відмінною рисою системи моніторингу НВК є те, що досліджується рівень досягнень кожного учня окремо з 1  по 11 клас.

Результати моніторингових досліджень у вигляді схем, діаграм, графіків, аналітичних довідок оголошуються педагогічному колективу, учням та їх батькам.