Початкова школа – це цілий світ !

         Для дитини, що прийшла до школи, починається нове життя, повне чудес, відкриттів.

         Ми прагнемо побудувати для дітей шкільний дім, де наші учні :

  • проживають цікаве і щасливе життя;
  • розвивають критичне та системне мислення;
  • формують читацькі та математичні компетентності;
  • вчаться діяти, застосовувати на практиці набуті знання;
  • сміливо висловлюють власну думку, цінують думку кожного, вчаться комунікувати з оточуючими;
  • отримують цілісне уявлення про світ;
  • вчаться ставити питання і знаходити відповіді на них, приймати рішення;
  • прагнуть з нашою допомогою сформувати кращі людські якості.

 

 

                  Наші вчителі початкових класів

 

                                                                      

«Перший учитель…У кожної людини він,

- як початок шляху, як перший відбиток

 у дитячій душі. Нехай час обдарує тебе

іншими, більш цікавими і значнішими

вчителями, але він назавжди лишиться

тим маленьким далеким вогником, що

                                                        посвітив тобі на початку шляху.»

 

                                                                                                                                                        

                                                                                                               С.П.Титов

 

Богдан Христина Володимирівна,

вчитель початкових класів НВК № 12

освіта повна вища, категорія вища,

педагогічне звання «Учитель-методист»,

педстаж  28 р.

Вінтонік Ірина Василівна,

вчитель початкових класів НВК №12

освіта повна вища, категорія вища,

педагогічне звання «Учитель-методист»,

педстаж  36 р.

Виселко Ганна Іванівна,

вчитель початкових класів НВК № 12

освіта повна вища, категорія вища,

педагогічне звання «Учитель-методист»,

педагогічний стаж 32 р.

Євдокименко Олена Євгенівна,

вчитель початкових класів НВК № 12

освіта повна вища, категорія вища,

педагогічне звання «Учитель-методист»,

педагогічний стаж  34  р.

Калугіна Лариса Леонідівна,

вчитель початкових класів НВК №12

освіта повна вища, категорія вища,

педагогічне звання «Учитель-методист»,

педагогічний стаж  36 р.

Коломієць Олена Борисівна,

вчитель початкових класів НВК №12

освіта повна вища, категорія вища,

педагогічне звання «Учитель-методист»,

педагогічний стаж  30 р.

Петькова Ірина Анатоліївна,

вчитель початкових класів НВК №12

освіта повна вища, категорія вища,

педагогічне звання «Учитель-методист»,

педагогічний стаж  35 р.

Проснякова Наталія Володимирівна,

вчитель початкових класів НВК №12

освіта повна вища, категорія вища,

педагогічне звання «Учитель-методист»,

педагогічний стаж  30   р.

Сидоренко Лариса Юозасівна,

вчитель початкових класів НВК №12

освіта повна вища, категорія вища,

педагогічне звання «Учитель-методист»,

педагогічний стаж  33   р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект  "Інтелект  України"

 

Інтелект – один із найдорожчих ресурсів. Щоб пересвідчитися, наскільки цінним у сучасному світі є інтелект, варто переглянути інформацію про галузі економіки, що найбільш динамічно розвиваються: телекомунікації та Інтернет-проекти, фінансова галузь, високотехнологічне виробництво і ринок програмних продуктів. Навіть металургію, нафтопереробну та хімічну промисловість не можна уявити без сучасних технологій, і наукоємність цих галузей невпинно зростає.

Упродовж другої половини ХХ сторіччя, а особливо на початку нинішнього, усі розвинені країни опікуються проблемою ідентифікації інтелектуально обдарованих дітей та молоді, створення для них спеціальної системи освіти, а також залучення талановитої молоді з інших країн через всілякого роду грантові й інші програми. На обдарованих учених та спеціалістів, можна сказати, полюють, бо кожен із них спроможний принести надзвичайну користь не лише певним компаніям, а й країні.

І в Україні розуміють необхідність виховувати інтелектуальну еліту нації. Над проблемою виявлення та виховання обдарованих дітей та молоді працювали вітчизняні вчені, є різні підходи до цього питання. Зокрема, певний час були популярними ідеї раннього розвитку, коли матеріал подається дитині в більш ранньому віці та в більших об'ємах.

В 2006 році команда провідних вчених Харкова на чолі з доктором педагогічних наук Гавриш І.В. запропонували до впровадження власну концепцію виявлення, виховання й навчання обдарованих дітей, яка розроблена на основі як власних напрацювань, так і передових і найбільш ефективних відповідних методик.

Сутність проекту полягає не в насиченні дитини поглибленими знаннями, а у набутті нею, перш за все, необхідних навичок роботи з інформацією, аналізу, гнучкого творчого мислення, самоконтролю та самооцінки, швидких реакцій,раціональної організації навчальної праці; розвитку пізнавальних процесів — сприйняття, пам'яті, мислення, уяви й уваги; розвитку якостей особистості школяра — цілеспрямованості, працелюбності, організованості, охайності, наполегливості, волі тощо.

Програма розроблялася таким чином, щоб врахувати вікові особливості учнів, не лише зберегти, а й збільшити їх інтерес до навчання. Завдяки міжпредметним зв'язкам, засобам наочності та відео матеріалам, об'єкт вивчення стає більш зрозумілим та цікавим. Для прикладу, якщо на уроці "Читання" діти вивчали оповідання про соловейка, то на уроці "Я і Україна" вони дізнаються про класову та видову приналежність цього птаха, спосіб життя, проглядають відео фрагмент з соловейком, чують його спів.

Додатково до загальношкільних предметів, програма яких спеціально адаптована, введені нові: "Навчаємося разом", на якому діти розвивають пам'ять за спеціальними методиками, вчаться працювати з інформацією, та предмет "Еврика", на якому учні розвивають творчі, винахідницькі якості, кмітливість, працюють над рішенням складних задач. Завдяки тому, що під час розробки й апробації програми проект мав медико-психолого-психіатричний супровід провідних вчених Інституту здоров'я школярів та підлітків Академії медичних наук України, вдалося побудувати програму так, щоб зберігати оптимальний баланс психофізичного стану дитини, не допускаючи, з одного боку, нервового перезбудження, а з іншого – втоми, втрати цікавості. Крім обов'язкових уроків фізичної культури, кілька разів впродовж кожного уроку учні беруть участь в музичних паузах з елементами фізичних вправ і танцювальних рухів, роблять вправи для очей, застосовують релаксуючі елементи.

За результатами, які демонструють учні проектних класів, Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України навчально-педагогічний проект "Інтелект України" рекомендовано до подальшого впровадження. На сьогодні діти з Київської, Харківської, Дніпропетровської областей вже мають можливість навчатись у таких класах, є зацікавленість й інших регіонів України.

 

 

Ознайомитись  більш  детально: