Прийом  до  загальноосвітнього  навчального  закладу  І  ступеня  здійснюється  на  підставі 

"Порядку  зарахування,   відрахування  та  переведення  учнів  до  державних 

та  комунальних  закладів  освіти  для  здобуття  повної  загальної  середньої  освіти", затвердженого 

Наказом  Міністерства  освіти  і  науки  України  16 квітня  2018 року  № 367,

зареєстрованого  в  Міністерстві  юстиції  України  05.05. 2018  за  № 564/32016.

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок прийому  учнів до гімназії № 12 (5 - 11 кл.)

Правила оголошується не пізніше ніж за два місяці до його початку.

Оголошення щодо умов і термінів прийому розміщується у приміщенні гімназії та на сайті  закладу.

Вступні випробування проводяться у травні-червні до 1 липня.

Для проведення вступних випробувань у гімназії створюється  комісія, склад якої затверджується наказом директора.

До участі в конкурсі допускаються діти на підставі заяви батьків, або осіб, які їх замінюють, табеля успішності або свідоцтва про базову загальну середню освіту, якщо учень вступає до 10 класу.

Випробування для учнів, які вступають до 5 класу на вільні  місця проводяться з математики та української мови в письмовій формі.

Випробування для учнів, які вступають до 10 класу, проводяться з профільних  предметів.

На  підставі  наказу  МОН  від  08.05.2019  року  № 621  «Про  внесення  змін  до  наказу  Міністерства  освіти  і  науки  України  від 14  липня 2015  року  № 762»  пункту  5  прийом  учнів  9  класів  до  10  мультипрофільного  класу  здійснюється  за  результатами  конкурсу. Учні  9-х  класів, які  не  пройшли  конкурсні  випробування,  випускаються  із  закладу  відповідно  до  наказу  директора  і  можуть  продовжити  здобувати  загальну  середню  освіту  в  інших  закладах  системи  загальної  середньої  освіти.

Учасники міжнародних олімпіад, призери та учасники ІІІ-ІV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, звільнюються від конкурсного випробування з відповідного предмета, учням виставляється до протоколу максимальна кількість балів.

Діти, які хворіли під час проведення конкурсу, зобов’язані подати медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі в повторних конкурсних випробуваннях, терміни проведення яких визначає директор гімназії.

Діти, які не з’явились на конкурсне випробування без поважних причин, до наступних випробувань не допускаються.

Діти, які пройшли конкурсне випробування та показали середній та високий рівень компетентності, зараховуються до гімназії наказом директора.

До гімназії подаються такі документи: - копія свідоцтва про народження;

                                                                           - особова справа;

                                                                           - медична картка.

Якщо учні, їх батьки або особи, які їх замінюють, не згодні з рішенням конкурсної комісії, вони можуть звернутися до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом трьох днів з дня її подання. Для розгляду апеляцій створюється апеляційна комісія, чисельність та склад якої визначаються навчальним закладом за погодженням з відповідним органом управління освітою. Проведення додаткових випробувань під час розгляду апеляції забороняється.

У разі, якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які подали апеляцію, останні можуть звернутися до відповідного органу управління освітою, який створює свою апеляційну комісію, рішення якої є остаточним.

Діти, які зараховані до гімназії, але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються з навчального закладу. На звільнені місця може проводитись додаткове конкурсне приймання.