09:40
Про створення академічних ліцеїв в Україні

Ухвалений у 2017 році Закон «Про освіту» передбачає формування шкіл трьох рівнів: початкової, базової середньої та профільної середньої, або старшої (академічної чи професійної) школи (ліцеїв). На шляху формування шкіл різного рівня стоять відповідні перешкоди та складнощі; особливу проблему становить процес формування старшої академічної школи, тобто академічного ліцею.

Старша академічна школа не має сьогодні в Україні свого аналогу. Більш того, існує ризик того, що старша академічна школа буде не стільки формуватися на принципово нових засадах, скільки постане в результаті поверхової трансформації навчального процесу в старших класах теперішньої середньої школи.

Щоб не допустити реалізації останнього сценарію, потрібно при формуванні старшої академічної школи виходити з чіткого бачення унікальності самого завдання формування такої школи, бачення її місії, завдань, природи, наявності нових систем організації освітнього процесу.  Відповідне бачення має бути як на рівні центрального органу виконавчої влади у сфері освіти та місцевих владних інституцій, так і на рівні керівників академічних ліцеїв.

У чому полягає унікальність процесу формування академічних ліцеїв?

Як вже вище було зазначено, сьогодні в Україні відсутній аналог старшої академічної школи. Існує ризик плутати таку школу зі спеціалізованою школою. Профільна школа не означає спеціалізований характер самої школи, вона передбачає лише можливість отримання в ній профільної освіти, при цьому отримання освіти за різними профілями, як це робиться у нашій гімназії. Протягом вже 10 років у нашому закладі діє система побудови особистісної освітньої траєкторії кожного учня, яка забезпечує вільний вибір кожним старшокласником предметів для профільного вивчення та для навчання за стандартом. Навіть в умовах одного 10 класу кожен учень може обрати або фізико-математичний, або історичний, або медичний, або філологічний профілі, також можливі нестандартні комбінації профілів. Для кожного учня ми формуємо індивідуальний навчальний план, розробляємо індивідуальну маршрутну картку, технологічні карти з предметів.

З 2008 року 8-11 класи працюють за 100-бальною шкалою оцінювання, що дозволяє дитині планувати темп, рівень, обсяг вивчення навчального матеріалу.

Важливою складовою системи побудови особистісної освітньої траєкторії учня є складання заліків наприкінці кожного семестру, починаючи з 5 класу.    

Таким чином, у Законі України «Про освіту» мова йде не про реформування вже наявної школи, як то ми маємо у випадку з початковою та базовою середньою школою, а про формування принципово нової освітньої інституції. Так, старша академічна школа буде формуватися здебільшого на матеріально-технічній базі наявних сьогодні гімназій. Проте, було б хибно вважати, що старша академічна школа може і має постати в результаті формального відокремлення старших класів теперішньої середньої школи. Старшу академічну школу не можна створити шляхом її виокремлення з теперішньої середньої школи, при цьому проблема дійсно полягає в тому, що старша академічна школа фактично має створюватися на матеріально-технічній базі та людському потенціалі окремих наявних гімназій.

Здавалося б, ми маємо достатньо часу для формування старшої академічної школи: щонайменше ще вісім років. Питання лише в тому, як ми розпорядимося цими роками й чи не буде відкладено розв’язання питання формування нової школи на останні з цих восьми років. Насправді ж, вже сьогодні як на рівні держави, так і на рівні місцевих органів влади потрібно мати чіткий план щодо формування мережі старших академічних шкіл. Більш того, потрібно було б вже перейти до реалізації такого плану. В іншому випадку ми через вісім років будемо мати лише перейменування старших класів середньої школи у старшу академічну школу.

У чому полягає відмінність навчання в академічному ліцеї від навчання в базовій середній школі?

По-перше, навчання у базовій середній школі є обов’язковим для кожної дитини в країні. Навчання ж у старшій академічній (профільній) школі не є і не може бути обов’язковою ланкою в освіті.

По-друге, навчання в базовій середній школі та теперішніх старших класах середньої школи базується на класно-урочній формі організації навчального процесу. Кожен учень є членом певного класу, у складі якого він опановує єдину для всіх учнів навчальну програму, яка передбачає певний перелік навчальних дисциплін. Профільна (старша академічна) школа передбачає інший підхід: перевага за груповою роботою, як це робиться у нашій гімназії.

Навчання в старшій академічній школі має відбуватися виключно за індивідуальною освітньою траєкторією для кожного учня, формування такої траєкторії передбачає як врахування побажань та можливостей учня, так і допомогу зі сторони батьків та школи у виборі профілю.

Повноцінна реалізація в школі учнецентричної моделі навчання може бути здійснена лише у старшій академічній (профільній) школі, оскільки така модель не може бути реалізована без повноцінної індивідуальної освітньої траєкторії, вдаватися до якої на нижчих рівнях і складно, і навіть недоцільно.

По-третє, базова середня школа має допомогти учню насамперед засвоїти надбання людства (культури та науки), тоді як академічний ліцей має допомогти учню навчитися розпоряджатися такими надбаннями та вільно орієнтуватися в них, роблячи зокрема свій вибір майбутньої вищої освіти.

Ми повинні бути свідомі того, що між базовою середньою школою й старшою академічною школою лежить фундаментальна відмінність, яку ризиковано долати на рівні радикальних змін шкіл нижчого рівня. Спроби втілення в базовій середній школі повноцінної моделі індивідуальної освітньої траєкторії можуть мати вкрай негативні наслідки для освіти учня; більш того, школа може не стільки навчати учня реалізовувати власну свободу, скільки розвиватиме в ньому схильність до свавілля. Спочатку (початкова та базова середня) школа має навчити учня поважати попередню традицію, спільну для всіх, а потім вже сприяти учню у вираженні його ставлення до такої традиції.

По-четверте, базова середня школа має пропонувати програми, які можуть бути опановані переважною частиною учнів. У цьому розумінні базова середня школа має орієнтуватися на можливості так званого середнього учня. Зовсім інший підхід має сповідувати старша академічна школа.

Прояснення відмінності між базовою середньою школою (а по суті теперішньою середньою школою взагалі) та майбутньою старшою академічною школою (ліцеєм) підводить до відповіді на питання про місію останнього.

Переглядів: 189 | Додав: NVK12
Всього коментарів: 0
avatar